Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 november 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt mevrouw VAN WYMELBEKE Tina, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 j Overeen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032230
pub.
22/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032230

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014586 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C sluiten, wordt mevrouw VAN WYMELBEKE Tina, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 januari 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^