Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2018, pagina 32470, dient de tekst : "Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen - is de heer D

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040037
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040037

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2018, pagina 32470, dient de tekst : "Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer De Ruyver Y., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Liedekerke. - is mevr. Olemans C., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Brakel." vervangen te worden door de volgende teksten : "Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Li type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011753 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is mevr. Olemans C., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Brakel.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018011590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Li type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011753 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 18 april 2018, is de heer De Ruyver O., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Liedekerke." Bij ministerieel besluit van 11 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018030815 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteit sluiten, is het ministerieel besluit van 28 maart 2018 waarbij het verzoek tot associatie van de heren Dubaere Guy en Neyrinck Olivier, en mevr. Carrette Pamela, wordt goedgekeurd, ingetrokken.

Het verzoek tot associatie van de heren Dubaere Guy en Neyrinck Olivier, notarissen ter standplaats Jette, en van mevr. Carrette Pamela, kandidaat-notaris, om de associatie « Guy Dubaere, Olivier Neyrinck & Pamela Carrette », ter standplaats Jette te vormen, wordt goedgekeurd.

Mevr. Carrette Pamela wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Jette.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr.

Carrette Pamela als geassocieerd notaris ter standplaats Jette.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^