Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

**** eretekens Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : De heer **** **** administratief assistent Me technisch deskundige

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040276
pub.
17/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-07-17 **** : 2018040276

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, ****.****.****., MIDDENSTAND EN ENERGIE


**** eretekens **** koninklijk besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018201509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de die type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018011471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten v type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden, Verhuisondernemingen en meubelbewaring, Handel en vervoer in brandstoffen, Grondafh sluiten wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst **** Kruis 1**** klasse : De heer **** **** administratief assistent **** **** **** technisch deskundige **** **** DE **** administratief deskundige De heer **** **** technisch deskundige De heer **** **** administratief assistent De heer **** **** adviseur **** **** MEES administratief assistent **** **** **** administratief assistent **** **** **** attaché **** **** TIMMERMAN administratief deskundige **** Kruis 2de klasse : **** **** **** administratief medewerker Voor 25 jaar dienst De **** 1**** klasse : De heer **** **** attaché **** **** **** adviseur De heer **** **** adviseur-generaal **** **** **** administratief medewerker **** **** **** administratief assistent De heer **** **** attaché De heer **** **** technisch deskundige


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^