Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer VAJDA Arnaud, met ingang van 1 september 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten" voor een peri Deze functie word

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040658
pub.
27/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040658

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer VAJDA Arnaud, met ingang van 1 september 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten" voor een periode van zes jaar.

Deze functie wordt bezoldigd in de salarisklasse 3.

Bij koninklijk besluit van 6 september 2018 wordt de heer HARAG Abdelwahad, met ingang van 1 september 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur Informatieverzameling en -uitwisseling" voor een periode van zes jaar.

Deze functie wordt bezoldigd in de salarisklasse 3.

Een beroep tot nietigverklaring van voormelde besluiten kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^