Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer VAN AUTENBOER Geeraart op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200243
pub.
07/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^