Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van sommige leden Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018: Worden hernieuwd voor een termij - Mevr. C

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018200301
pub.
26/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200301

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van sommige leden Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018: Worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2018, de mandaten van werkend leden van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, toegekend aan : - Mevr. Chris RENIERS, - De heren Jean-François TAMELLINI en Alphonse VANDERHAEGHE, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^