Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 september 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 september 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte-(...) I. Regeling voor werkn

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201341
pub.
19/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201341

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 september 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030686 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 19.07.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 25.01.2018). 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2011 tot en met 31/12/2011 : o Invalide voor 1 april 2013 - met gezinslast .. . . . 89,00 EUR - alleenstaande . . . . . 75,31EUR - samenwonende . . . . . 54,77 EUR o Invalide van 01/04/2013 tot en met 31/12/2013 (1) - met gezinslast . . . . . 90,78 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : o Regelmatige werknemer : - met gezinslast .. . . . 58,27 EUR - alleenstaande . . . . . 46,63 EUR - samenwonende . . . . . 39,98 EUR o Niet regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 45,78 EUR - zonder gezinslast . . . . . 34,33 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (B.S. 07.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 25.01.2018).

Krachtens het koninklijk besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie uitkering ten gunste van de zelfstandigen (B.S. 15.09.2017). 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast .. . . . 58,27 EUR - alleenstaande . . . . . 46,63 EUR - samenwonende . . . . . 35,76 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 58,27 EUR - alleenstaande . . . . . 46,63 EUR - samenwonende . . . . . 35,76 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 58,27 EUR - alleenstaande . . . . . 46,63 EUR - samenwonende . . . . . 39,98 EUR 3. Moederschapuitkering en adoptie : - wekelijkse uitkering voltijds .. . . . 475,41 EUR - wekelijkse uitkering halftijds . . . . . 237,71 EUR III. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers (B.S. 07.09.2017). 1. Ondergrond : - gezinsbedrag .. . . . 19.689,72 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 15.473,04 EUR 2. Bovengrond : - gezinsbedrag .. . . . 16.853,64 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 13.486,92 EUR IV. Stelsel der zeelieden Krachtens het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030686 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon. (B.S. 19.07.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017). 1. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 58,27 EUR b) alleenstaande .. . . . 46,63 EUR 2. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering voor gerechtigden die niet de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 45,78 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 34,33 EUR (1) Deze rubriek betreft gerechtigden wiens periode van primaire ongeschiktheid geschorst werd omwille van een periode van moederschap. B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017). 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een loopbaan gelijk aan ten minste 2/3 van een volledige loopbaan als werknemer (hierna vermelde bedragen berekend naar rata van de loopbaan) (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.179,54 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.548,22 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.353,79 EUR 2. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.180,79 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.549,21 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.354,79 EUR II. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden (jaarbedragen) Krachtens de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 21/07/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 08.08.2017). 1. Gezinsbedrag a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 12.516,96 EUR b) Maximumbedrag wanneer de aanvrager of zijn echtgenoot het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen 14.797,75 EUR c) Maximumbedrag wanneer de aanvrager en zijn echtgenoot het genot hebben bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 17.078,54 EUR 2. Bedrag alleenstaande : a) Gewoon maximumbedrag .. . . . 9.387,89 EUR b) Maximum bedrag wanneer de aanvrager het genot heeft bekomen van de verhoging voorbehouden aan de mindervalide die een invaliditeit van minstens 65 pct.bewezen . . . . . 11.668,68 EUR III. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde personen in de regeling van werknemers (B.S. 08.08.2017). a) Basisbedrag (samenwonende) .. . . . 8.666,21 EUR b) Basisbedrag x 1,5 (alleenstaande) .. . . . 12.999,32 EUR IV. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing van de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017).

Krachtens de wet van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 03/09/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling (B.S. 13.09.2017) 1. Gezin : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 18.180,79 EUR b) Minimumpensioen voor een onvolledige loopbaan .. . . . 18.179,54 EUR 2. Alleenstaande : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 14.549,21 EUR b) Minimumpensioen voor een onvolledige loopbaan .. . . . 14.548,22 EUR 3. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 14.354,79 EUR b) Minimumpensioen voor een onvolledige loopbaan .. . . . 14.353,79 EUR c) Minimumovergangsuitkering .. . . . 14.255,00 EUR C. Arbeidsongevallen Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 07.09.2017).

Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de welvaartsaanpassingen. 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct.. . . . . . . . . . 80,98 EUR . . . . . 92,75 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 117,95 EUR . . . . . 135,09 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct .. . . . . . . . . 157,15 EUR . . . . . 179,98 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . . . . . . 199,46 EUR . . . . . 228,45 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 99,79 EUR . . . . . 114,29 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.394,11 EUR . . . . . 5.032,61 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.929,41 EUR . . . . . 3.355,07 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.197,00 EUR . . . . . 2.516,24 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.464,70 EUR . . . . . 1.677,54 EUR* D. Beroepsziekten Krachtens het koninklijk besluit van 30 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (B.S. 07.09.2017).

Jaarbedrag voor de berekening van de aanvullende toeslagen die toegekend worden aan de gerechtigden op een vergoeding in uitvoering van de wetten betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten.

De hier beneden vermelde bedragen houden rekening met de aanpassingen aan de welvaartsstijging (*14,53 %). 1. De getroffenen (bedrag per pct.blijvende ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct .. . . . . . . . . 92,7478 EUR b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct .. . . . . . . . . 135,0918 EUR c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct .. . . . . . . . . 179,9837 EUR d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 228,4462 EUR 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 5.032,6100 EUR b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 3.355,0734 EUR c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 2.516,2357 EUR d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . . . . . . 1.677,5367 EUR E. Uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017). - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.212,43 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.515,07 EUR F. Uitkering mantelzorg voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers sluiten tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers (B.S. 08.08.2017). - volledig onderbreking . . . . . 1.212,43 EUR - gedeeltelijke onderbreking . . . . . 602,22 EUR G. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap sluiten houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. (B.S. 15.09.2017).

I. De wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten De maximale tegemoetkomingen bedragen : 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming : a) categorie A .. . . . 7.143,93 EUR b) categorie B .. . . . 10.715,90 EUR c) categorie C .. . . . 14.287,86 EUR H. Leefloon (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030686 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon (B.S. 19.07.2017). a) samenwonende .. . . . 7.141,58 EUR b) alleenstaande .. . . . 10.712,38 EUR c) samenwonende met een gezin ten laste .. . . . . . . . . 14.283,19 EUR


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^