Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 oktober 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op: A. Ziekte- e(...) Krachtens het koninkli

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201342
pub.
15/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201342

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 oktober 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op: A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering Krachtens het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 25.01.2018).

I. Regeling voor werknemers (forfaitaire dagbedragen) 1. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden (1) ........................................................................................ 21,85 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) 1. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden: ........................................................................................ 21,85 EUR (1) : De tegemoetkoming voor de hulp van derden van toepassing in het regime van loontrekkenden wordt op 1 oktober met 5 % geherwaardeerd met een retroactieve aanpassing vanaf 1 mei 2017.

begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^