Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt Mevr. MEESTERS Hilde, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij v Overee

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018201459
pub.
30/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201459

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2017206654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt Mevr. MEESTERS Hilde, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorderd, door verhoging in klasse, tot de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (Franstalige taalkader).

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten van de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^