Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 januari 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 januari 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- (...) I. Regeling voor werkn

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201763
pub.
18/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201763

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 januari 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijzing van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 25.01.2018). 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2018 .. . . . 83,84 EUR 2. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid) : .Regelmatige werknemer : - met gezinslast . . . . . 58,68 EUR - alleenstaande . . . . . 46,96 EUR 3. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 .Invalide voor 1 april 2013 - met gezinslast . . . . . 89,00 EUR - alleenstaande . . . . . 75,31 EUR - samenwonende . . . . . 54,77 EUR . Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2014 - met gezinslast . . . . . 90,78 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR b) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2013 .Invalide vanaf 1 januari 2018 - met gezinslast . . . . . 90,83 EUR - alleenstaande . . . . . 76,86 EUR - samenwonende . . . . . 55,90 EUR 4. Maximum daguitkering voor moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering : a) Begin moederschap, geboorteverlof, adoptie en werkverwijdering .Vanaf 1 januari 2018 : - Geboorte en adoptie 82 % . . . . . 114,59 EUR - Moederschap . 79,50 % . . . . . 111,09 EUR . 75 % . . . . . 104,80 EUR - Werkverwijdering . 60 % . . . . . 83,84 EUR . 78,237 % . . . . . 109,33 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 14.02.2018). 1. Primaire ongeschiktheid : - met gezinslast .. . . . 58,68 EUR - alleenstaande . . . . . 46,96 EUR 2. Invaliditeit : a) Zonder stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 58,68 EUR - alleenstaande . . . . . 46,96 EUR b) Met stopzetting van het bedrijf : - met gezinslast .. . . . 58,68 EUR - alleenstaande . . . . . 46,96 EUR III. Stelsel der zeelieden Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijzing van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 25.01.2018). 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid : categorie XXIVh (aanvang ziekte 01/01/2018) .. . . . 83,84 EUR 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Invaliditeit : .Aanvang invaliditeit vanaf 01/01/2018 : - gewoon bedrag . . . . . 90,83 EUR bedrag tijdens de opneming in een verpleeginrichting en zonder gezinslast . . . . . 60,79 EUR 2. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatige werknemer : a) met gezinslast .. . . . 58,68 EUR b) zonder gezinslast .. . . . 46,96 EUR B. Pensioenen I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017). 1. Gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige werknemersloopbaan (jaarbedragen) : a) Rustpensioen : - gezinsbedrag .. . . . 18.307,17 EUR - bedrag alleenstaande . . . . . 14.650,34 EUR b) Overlevingspensioen .. . . . 14.454,57 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 14.02.2018). 1. Gezin : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 18.307,17 EUR 2. Overlevende echtgenoot : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 14.454,57 EUR 3. Alleenstaande : a) Minimumpensioen voor een volledige loopbaan .. . . . 14.650,34 EUR C. Uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 14.02.2018). - gerechtigde zonder gezinslast . . . . . 1.220,86 EUR - gerechtigde met gezinslast . . . . . 1.525,60 EUR D. Uitkering mantelzorg voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan sluiten tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan (B.S. 28.12.2017).

Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen sluiten tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (B.S. 14.02.2018). - volledig onderbreking . . . . . 1.220,86 EUR - gedeeltelijke onderbreking . . . . . 610,43 EUR


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^