Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Loix A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik Het is hem vergund

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018202100
pub.
27/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202100

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013673 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelij type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013647 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers ingericht door het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Loix A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2017206055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "So type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018200144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal georganiseerd outplacement type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling ten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018010084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die rook- type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot oprichting van een fonds voor bestaansze sluiten, is het aan de heer Van den Bergh R., kandidaat-notaris, vergund de titel van zijn ambt van notaris eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, zijn benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen : o mevr. Blavier E., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris. De standplaats is gevestigd te Thuin. o de heer Loix P.-O., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris.

De standplaats is gevestigd te Doornik (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministeriele besluiten van 17 april 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Tricht S., notaris ter standplaats Schoten, en van de heer Geeraerts W., kandidaat-notaris, om de associatie "Stefan Van Ticht & Walter Geeraerts", ter standplaats Schoten te vormen, goedgekeurd.

De heer Geeraerts W. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Schoten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van de heer Geeraerts W. als geassocieerd notaris ter standplaats Schoten. - is het verzoek tot associatie van de heren De Groo J., Blindeman Ch., Van Belle Ch, Parmentier J. notarissen ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton), en van de dames Van Oost S., notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton), François P., notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het vijfde kanton) en Tomme Ch., kandidaat-notaris, om de associatie "NOTAS", ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

De zetel van de associatie "NOTAS" is gevestigd ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton), en heeft een antenne ter standplaats Gent (grondgebied van het vijfde kanton).

Mevr. Tomme Ch. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van mevr. Tomme Ch. als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van het eerste kanton). - is het verzoek tot associatie van de heer Fieuws S., notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton), van mevr.

Lesage Ch., notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het eerste kanton, en van mevr. Goethals S., kandidaat-notaris, om de associatie "Fieuws, Goethals & Lesage" te vormen, goedgekeurd.

De zetel van de associatie "Fieuws, Goethals & Lesage" is gevestigd ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton), en heeft een antenne ter standplaats Brugge (grondgebied van het eerste kanton).

Mevr. Goethals S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge(grondgebied van het vierde kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van mevr. Goethals S. als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het vierde kanton). - is het verzoek tot associatie van mevr. Degroote L. notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton), en van de heer Raes B., kandidaat-notaris, om de associatie "Notariskantoor LIESBET DEGROOTE - BRUNO RAES", ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton) te vormen, goedgekeurd.

De heer Raes B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van de heer Raes B. als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het tweede kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^