Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juni 2018

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt de heer Didier HENRARD, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur Een beroep tot nietigverklaring tegen de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203094
pub.
12/06/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203094

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018012668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming ve type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten wordt de heer Didier HENRARD, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^