Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché (klasse A2) Bij koninklijk besluit van 17 juni 2018, dat in werking treedt op de eer(...) Het beroep tot nietig

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018203480
pub.
02/07/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203480

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché (sociaal inspecteur) (klasse A2) Bij koninklijk besluit van 17 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013010 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand volgend op de datum van ondertekening ervan, wordt mevrouw VAN BELLE Veerle bevorderd door verhoging in klasse A2 met de titel van attaché (sociaal inspecteur) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^