Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lommée P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zedelgem. He Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018205366
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205366

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lommée P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zedelgem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Ghesquière L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 oktober 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is mevr. Lommée E., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Zedelgem, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Zedelgem. - is mevr. Ghesquière A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ieper (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ieper (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^