Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 december 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 1 januari 2019, is aan de heer Vandersteen T., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van not Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018206391
pub.
21/12/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018206391

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en uiterlijk op 1 januari 2019, is aan de heer Vandersteen T., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het tweede kanton).

Bij koninklijk besluit van 16 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek sluiten, is de standplaats van de heer Vandersteen T., notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, op zijn verzoek, overgebracht van Brugge (grondgebied van het vierde kanton) naar Brugge (grondgebied van het tweede kanton).

Bij ministeriële besluiten van 13 december 2018, die in werking treedt op 1 januari 2019 : - is het verzoek tot associatie van de heer Luyten D., notaris ter standplaats Mechelen, en van mevr. Luyten T., kandidaat-notaris, om de associatie "Luyten Dirk & Tinne" ter standplaats Mechelen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Luyten T. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Mechelen. - is het verzoek tot associatie van de heer Dierckx L, notaris ter standplaats Turnhout, de heer Segers F., notaris ter standplaats Ravels, en de heer Eyskens Ch., geassocieerd notaris ter standplaats Ravels, en van mevr. Luyten H., kandidaat-notaris, om de associatie "NOTURA - Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten" waarvan de zetel is gevestigd ter standplaats Turnhout te vormen, goedgekeurd.

De associatie "NOTURA- Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten », zal een antenne houden ter standplaats Turnhout en een antenne ter standplaats Ravels.

Er is een einde gesteld aan de notarisassociatie "Segers & Eyskens", ter standplaats Ravels.

De heer Eyskens Ch. blijft aangesteld als geassocieerd notaris en wordt verbonden aan de antenne ter standplaats Turnhout.

Mevr. Luyten H., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ravels.

Bij ministeriële besluiten van 13 december 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Depuydt B., notaris ter standplaats Hoegaarden, en van de heer Boddez B., kandidaat-notaris, om de associatie "BODDEZ & DEPUYDT" ter standplaats Hoegaarden te vormen, goedgekeurd.

De heer Boddez B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Hoegaarden.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van de heer Boddez B. als geassocieerd notaris ter standplaats Hoegaarden. - is het verzoek tot associatie van de heer Van Innis F., notaris ter standplaats Zingem, en van mevr. De Wever-De Geest E., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Innis & De Wever" ter standplaats Zingem te vormen, goedgekeurd.

Mevr. De Wever-De Geest E. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zingem.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van mevr. De Wever-De Geest E. als geassocieerd notaris ter standplaats Zingem. - is het verzoek tot associatie van mevr. Vancoppernolle M., notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton), en van mevr. Sabbe Ch., kandidaat-notaris, om de associatie "Vancoppernolle & Sabbe" ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton) te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Sabbe Ch. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton).

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van mevr. Sabbe Ch. als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton).

Bij ministerieel besluit van 17 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin sluiten, is de heer Maertens F., geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebeid van het vierde kanton) aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebeid van het tweede kanton). Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van de heer Maertens F., als geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het tweede kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^