Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019, de heer MERTENS Peter, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Crisiscent

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019010134
pub.
21/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010134

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018204813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015494 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018032285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende sluiten, wordt met ingang van 1 januari 2019, de heer MERTENS Peter, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^