Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Eretekens in de Orde van Leopold Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold, Mevr. VAN HOVE Hildegard, attaché bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Mevr. Van

bron
instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
numac
2019010995
pub.
04/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010995

INSTITUUT VOOR GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN


Eretekens in de Orde van Leopold Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019010818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders sluiten wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold, Mevr. VAN HOVE Hildegard, attaché bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Mevr. Van Hove neemt vanaf 15 november 2017 haar rang in de Orde in.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^