Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 wordt op datum van 28 februari 2018 's avonds aan de heer Pierrick MASSAUX, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012323
pub.
19/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012323

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten wordt op datum van 28 februari 2018 's avonds aan de heer Pierrick MASSAUX, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^