Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt er een eervol ontslag van zijn ambt verleend aan de heer Auquier, Géry , geboren op 23 juli 1955, adviseur-generaa(...) De b

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019014808
pub.
30/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014808

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt er een eervol ontslag van zijn ambt verleend aan de heer Auquier, Géry (F), geboren op 23 juli 1955, adviseur-generaal bij de POD Wetenschapsbeleid.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^