Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaat-deskundigen in het kader van het wettelijk toezicht op de overdracht van apotheken Het koninklijk besluit van 13 april 1977 regelt het toezicht op de overdracht van voor het publiek geopende apotheken en bepaalt de regels vo Meer i

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2019015000
pub.
31/10/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015000

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Oproep tot kandidaat-deskundigen in het kader van het wettelijk toezicht op de overdracht van apotheken Het koninklijk besluit van 13 april 1977 regelt het toezicht op de overdracht van voor het publiek geopende apotheken en bepaalt de regels voor het vaststellen en beoordelen van de waarde van overdracht van de lichamelijke en onlichamelijke elementen van de apotheken. Voor de toepassing van dit besluit wordt beroep gedaan op deskundigen die worden erkend voor een periode van 5 jaar door de Minister van Volksgezondheid.

Meer informatie vindt u in het bovenvermelde besluit van 13 april 1977, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1977.

De huidige deskundigen werden erkend bij ministerieel besluiten van 14 juli 2015 en een nieuw erkenningbesluit dringt zich op.

Geïnteresseerden kunnen hun gemotiveerde kandidatuur indienen met opgave van alle diploma's, titels en ervaring waarop zij zich beroepen. In het licht van de steeds complexere constructies waarbinnen apotheken worden uitgebaat, wordt kennis van en ervaring met vennootschappen, extra gewaardeerd.

Kandidaten worden tevens gevraagd om hun belangen in de sector van de geneesmiddelenverstrekking aan het publiek kenbaar te maken door middel van een openbare belangenverklaring op het formulier dat hiertoe wordt afgeleverd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Contact de heer Karol Mucha tel. 02/524 41 68 e-mail karol.mucha@fagg-afmps.be Kandidaturen worden, bij voorkeur vóór 15 januari 2020, gericht : Aan de Minister van Volksgezondheid p/a Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Eurostation II - bureau 8 E 390 Victor Hortaplein 40, bus 40, 1060 Brussel.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^