Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Honoraire Consuls Ontslagen Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2018: Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Olivier VAN den BOSSCHE, honorair Consul van België te Keulen, vanaf 30 mei 2017. Word Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019015308
pub.
02/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015308

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Honoraire Consuls Ontslagen Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2018: Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Olivier VAN den BOSSCHE, honorair Consul van België te Keulen, vanaf 30 mei 2017.

Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Filip A. G. VANDENBROELE, honorair Consul van België te Minsk.

Bij koninklijke besluiten van 16 september 2019: Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Gregorio GAVARONE, honorair Consul van België te Genua.

Wordt eervol ontslag uit haar ambt verleend aan mevrouw Paula GONDRY, honorair Consul van België te Lagos.

Bij koninklijk besluit van 30 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot regeling van de toekenning van een terugkeervergoeding voor bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenw sluiten: Wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Horst WIMMER, honorair Consul van België te Linz.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensi type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2019-2020 ten gunste van de tewe type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019011921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voo type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van pers type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbe sluiten: Wordt de heer Ricardo BACELAR PAIVA voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Fortaleza met als ressort de Staten Céarss, Maranh+o en Piau¤.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019041941 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019203958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014705 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014588 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t sluiten: Wordt de heer Gricha SAFARIAN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Ho Chi Minh Stad met als ressort Ho Chi Minh Stad.

Oprichtingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014341 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en tijdskrediet inzake de terugvordering van onverschuldigde bedragen type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven in de publieke sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013646 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de sluiten: 1. Wordt een Consulaat van België opgericht te Las Vegas (Verenigde Staten van Amerika) met als ressort de Graafschappen Clark, Esmeralda, Lincoln en Nye in de Staat Nevada.2. Wordt de heer Paras B.BARNETT voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Las Vegas.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019203524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Soc type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdr type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging, de implementatie en de indelingsprocedure van de funct type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkl sluiten: 1. Wordt een Consulaat van België opgericht te Raleigh (Verenigde Staten van Amerika) met als ressort de Staat Noord-Carolina.2. Wordt de heer Christof JENSEN voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te Raleigh. Afschaffing - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017204820 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de zitpenningen voor de leden van de Federale Deontologische Commissie type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017013201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de stemmingsprocedure in h type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betr type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017031065 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing va type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters. - Duitse vertaling sluiten: 1. Wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Mark COENJAERTS, honorair Consul van België te Port Harcourt.2. Wordt het Consulaat van België te Port Harcourt afgeschaft.

begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^