Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. Katholieke eredienst. - Gent. - Opheffing van plaatsen van kerkbedienaar en van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 december 2018, in artikel 1, worden de pla Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019040063
pub.
15/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040063

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden.

Katholieke eredienst. - Gent. - Opheffing van plaatsen van kerkbedienaar en van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018032493 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019040003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015335 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde sluiten, in artikel 1, worden de plaatsen van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochies van Sint-Antonius en bij de parochie van Sint-Theresia van Avila te Gent opgeheven, in artikel 2, wordt een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Antonius te Gent opgeheven, in artikel 3, wordt een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Theresia van Avila te Gent opgeheven en, in artikel 4, wordt een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Salvator te Gent opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 november 2018.


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^