Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Commandeur Mevrouw BOURCY Myriam, Redacteur-vertaler bij de Senaat, met ingang van 15 november 2 De heren: CHAUFF

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019040548
pub.
28/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040548

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 december 2018 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Commandeur Mevrouw BOURCY Myriam, Redacteur-vertaler bij de Senaat, met ingang van 15 november 2018 De heren: CHAUFFOUREAUX Yves, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2017 DE BACKER Edmond, Eerste adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2018 Mevrouw GEUFFENS Viviane, Eerste directieraad bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2018 De heren: HARDY Francis, Eerste adviseur bij het Waals Parlement, met ingang van 15 november 2017 WIMMER Roger, Eerste auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2017.

Officier Mevrouw VANDERHELST Muriel, Auditeur bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2017.

Ridder De heren: BERTRAND Yves, Majoor bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2016 BOUGARD André, Luitenant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 15 november 2016 Mevrouw LEMAIRE Valérie, Eerstaanwezend assistente-documentaliste bij de Senaat, met ingang van 15 november 2018 De heren: MICHAUX Guy, Luitenant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2017 TINANT Philip, Eerstaanwezend veiligheidsagent bij de Senaat, met ingang van 8 april 2018 Mevrouwen: ULLENS de SCHOOTEN Delphine, Architecte-energieverantwoordelijke - adjunct-adviseur bij de Senaat, met ingang van 15 november 2018 VICIL Hatice, Adjunct-adviseur bij de Senaat, met ingang van 8 april 2018 Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

KROONORDE Grootofficier De heren: CUVELIER Benoît, Eerste Auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2018 DELGRANGE Xavier, Eerste Auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2017.

Ridder Mevrouwen: LEGAT Christelle, Eerste secretaris bij het Comité P, met ingang van 15 november 2017 VANHELLEMONT Catherine, Directieassistente bij de Senaat, met ingang van 8 april 2018 VANOBOST Rita, Redacteur bij de Senaat, met ingang van 8 april 2018.

Gouden palmen De heren: COOLS Franz, Kamerbewaarder van de Voorzitter bij de Senaat, met ingang van 8 april 2018 DELNESTE Mathieu, Luitenant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2014 Mevrouw LYSAK Laurence, Eerstaanwezend klerk bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2018.

Zilveren Palmen De heren: BAUFAYS Pascal, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2012 BERTRAND David, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2018 COQU Richard, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2017 DEHON Frédéric, Adjudant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2013 FALQUE Stéphane, Luitenant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2015 ROBERT Jean-Claude, Luitenant bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 15 november 2010 VAN CAUWENBERGH Dimitri, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2015 WINNE Ronald, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2016.

Gouden Medaille De heren: ACETO Marco, Sergeant bij de Hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2016 CORNELLE Henri, Eerste sergeant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2012 D'HERDE Daniel, Kapitein bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2005 LECLERCQ Francis, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2004 Mevrouw MASLACH Jadwiga, Schoonmaakster 1ste klasse bij de Senaat, met ingang van 15 november 2018 De heren: MOUSTIER Pascal, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2009 ROUFFIANCE Denis, Sergeant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2017 SCIEUR Eddy, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2007 STASIK Eric, Kapitein bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 1999 STIENON Christian, Adjudant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2007.

Zilveren Medaille De heren: CLOESEN Eugène, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 15 november 2003 DEHEM Didier, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2008 GEUENS Franck, Korporaal bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2016 HORNY Christian, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 15 november 2013 JACQUES Michel, Korporaal bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 8 april 2014 LAMBERT Christian, Korporaal bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2013 MATHOT Jean-Luc, Korporaal bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2012 PIRE André, Korporaal bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2008 PUNDA Bogdan, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2004 VAN CAUWENBERGH Rudi, Brandweerman bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2017 VAN HAL Jean-Louis, Sergeant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2007 WATHELET Pascal, Korporaal bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2014.

ORDE VAN LEOPOLD II Grootofficier Mevrouw ROSENOER Joëlle, Bestuursdirecteur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 15 november 2016 De heren: VANDERBECK Eric, Bestuursdirecteur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2017 VAN HOOF Patrick, Bestuursdirecteur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2018.

Commandeur Mevrouwen: CLIQUET-DUCULOT Isabelle, Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2018 NACHTERGAELE Véronique, Adviseur bij het Waals Parlement, met ingang van 15 november 2015.

Officier De heer GILBERT Marc, Kolonel bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2016.

Ridder De heren: BOURDON Louis-Philippe, Luitenant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2008 DUVIVIER Marc, Majoor bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 8 april 2014 Mevrouw GENDARME Sylvie, Redacteur-boekhouder 1ste klasse bij het Waals Parlement, met ingang van 15 november 2017 De heer LAMMERS Christophe, Adjudant bij de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, met ingang van 8 april 2012 Mevrouwen: ROBEYNS Michèle, Eerstaanwezend kamerbewaarder bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, met ingang van 8 april 2018 VANDERCLAUSEN Myriam, Eerste redacteur bij het Waals Parlement, met ingang van 15 november 2009 De heer WILLEMS Stéphane, Luitenant bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 15 november 2018.

Gouden Medaille De heren: MARTIN Serge, Brandweerman bij de hulpverleningszone Val de Sambre, met ingang van 8 april 2015 PONCELET Jean-Marie, Brandweerman bij de hulpverleningszone van Haspengouw, met ingang van 8 april 2014.

Zilveren Medaille De heer GENIN Pascal, Eerstaanwezend kamerbewaarder-chauffeur bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2018.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 128 van 27 november 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018205800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de organisatie van de i type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018032411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten sluiten, moet in het koninklijk besluit van 16 januari 2018 houdende de toekenning van de graad van Commandeur in de Leopoldsorde aan mevrouw BOLLY Anne-Françoise, wat de titel betreft, "Staatsraad bij de Raad van State" gelezen te worden in plaats van "directieraad bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement".

Bij koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 128 van 27 november 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018205800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de organisatie van de i type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018032411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten sluiten, moet in artikel 1, § 4 van het koninklijk besluit van 12 juni 2017 houdende toekenning van de graad van Ridder in de Leopoldsorde aan de heer DEVRIEZE Laurent, eerstaanwezend assistent bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wat de naam betreft, "DEVRIESE Laurent" gelezen worden.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2018 ten bate van Sciensano type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 128 van 27 november 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018205800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid en het koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende de organisatie van de i type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018032411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten sluiten, wordt de graad van Ridder in de Orde van Leopold II, toegekend bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 aan de heer MAQUA Jean-François, Luitenant bij de hulpverleningszone van Luxemburg, ingetrokken en vervangen door de Zilveren Palmen in de Kroonorde, met ingang van 8 april 2014.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^