Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse carrière Opening post Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018 wordt te Brazzaville een diplomatiek bureau van België opgericht met als rechtsgebied de Republiek Congo. Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 7 okt Bij ministerieel b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019040660
pub.
25/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040660

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Opening post Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een rechtskundig bijzitter en twee plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangend rechtskundig bijzitters bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie sluiten wordt te Brazzaville een diplomatiek bureau van België opgericht met als rechtsgebied de Republiek Congo.

Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018013820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectoren voo type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018204831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ont type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018204774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarbo type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vastleggen van de bijdrage voor de risic type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018204847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds sluiten wordt Mevrouw Geneviève RENAUX ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Portugese Republiek, met standplaats te Lissabon.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 03/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van tien leden van de Commissie voor de Mededinging sluiten wordt Mevrouw Marie HEUTS ontheven uit haar functie bij de Ambassade van België te Cotonou. Zij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90quater, § 3, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafvordering sluiten wordt de heer Ghislain D'HOOP, Ambassadeur van België in de Republiek Oostenrijk, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 46sexies, § 1, tweede lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 17/10/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018032199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90quater, § 3, eerste en tweede lid van het Wetboek van strafvordering sluiten wordt de heer Didier VANDERHASSELT, Ambassadeur van België in de Republiek Zuid-Afrika, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek Zimbabwe, met standplaats te Pretoria. Hij wordt eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 4 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders v type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel vo type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018205087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018040673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreff type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018013814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018204836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds van bestaanszekerheid sluiten wordt de heer Christian de LANNOY aangesteld in hoedanigheid van Speciaal Gezant voor Klimaat en Milieu en wordt hij toegelaten gedurende zijn zending de titel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2018 wordt de heer François DELHAYE, Ambassadeur van België in de Republiek India, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Republiek der Maldiven en in de Federale Democratische Republiek Nepal, met standplaats te New Delhi.

Hij wordt eveneens aangesteld als Consul-Generaal van België in deze Staten.

Verlof voor opdracht Bij ministerieel besluit van 27 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010180 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018032309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en artikel 56 van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie voor nie type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206370 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot indexering van de maximumbedragen voor het herstel van de schade veroorzaakt door een algemene natuurramp aan de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik en aan de vervoersmiddelen voor dagelijks of huiselijk gebruik sluiten wordt de heer Philippe BEKE, voor een aanvullende periode van maximum zes maanden, vanaf 1 januari 2019, aangesteld als nationaal deskundige bij de Europese Commissie om de functie van "Senior Policy Officer" bij de "Service for Foreign Policy Instruments (FPI)" uit te oefenen.

Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 27 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010180 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018032309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en artikel 56 van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie voor nie type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206370 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot indexering van de maximumbedragen voor het herstel van de schade veroorzaakt door een algemene natuurramp aan de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik en aan de vervoersmiddelen voor dagelijks of huiselijk gebruik sluiten wordt aan de heer Bruno GEORGES een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor de periode van twee jaar vanaf 1 november 2018 om hem de mogelijkheid te geven zijn functie van Secretaris-Generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) te Straatsburg verder uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019010180 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018032309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2017 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 en artikel 56 van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van de basissubsidie voor nie type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 27/11/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206370 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot indexering van de maximumbedragen voor het herstel van de schade veroorzaakt door een algemene natuurramp aan de roerende goederen voor dagelijks of huiselijk gebruik en aan de vervoersmiddelen voor dagelijks of huiselijk gebruik sluiten wordt aan de heer Frédéric HENRARD een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor de periode van twee jaar vanaf 1 januari 2019 om hem de mogelijkheid te geven zijn functie van "Coördinator Programma's EU" bij de Stichting Virunga in de Democratische Republiek Congo verder uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019010150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag van de specifieke dotatie die toegekend wordt aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre om de uitvoering van haar opdrachten bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe te verzekeren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019030016 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200838 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200837 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 04/03/2019 numac 2019200824 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten wordt aan de heer Chris HOORNAERT een dienstvrijstelling toegekend voor de periode van twee jaar vanaf 13 december 2018 om hem de mogelijkheid te geven de functie van "EU Ambassadeur in Panama" binnen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) uit te oefenen.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^