Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt, met ingang van 16 april 2019, de toekenning van de staffunctie van directeur voor de ondersteunende diensten van de Koninklijke Bibl Het ber

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019040968
pub.
24/04/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040968

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen sluiten wordt, met ingang van 16 april 2019, de toekenning van de staffunctie van directeur voor de ondersteunende diensten van de Koninklijke Bibliotheek van België, van Mevr. Lammens, Sara (N), geboren 17 december 1978, hernieuwd en bezoldigd in klasse 3 voor een periode van zes jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^