Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Katholieke eredienst. - Daverdisse. - Omvorming van drie plaatsen van kerkbedienaar in drie plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Rema Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041669
pub.
31/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041669

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden


Katholieke eredienst. - Daverdisse. - Omvorming van drie plaatsen van kerkbedienaar in drie plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030777 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaststelling van het wapen van het Koninklijk Huis en van zijn leden type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging e type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041582 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041583 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041662 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri sluiten wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Remacle, te Haut-Fays, in een plaats van kerkbedienaar bij de hoofdparochie van Sint-Remacle, te Haut-Fays, omgevormd, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Pieter, te Daverdisse, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Sint-Remacle, te Haut-Fays, omgevormd, in artikel 3, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Porcheresse, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Sint-Remacle, te Haut-Fays, omgevormd, en, in artikel 4, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Gembes, in een plaats van kapelaan bij de parochie van Sint-Remacle, te Haut-Fays, omgevormd, Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 juni 2019.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^