Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Gent/Nazareth Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Si Het ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041679
pub.
19/08/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041679

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Gent/Nazareth Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041680 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhe type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019 sluiten, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Anna en Catharine, te Gent, opgeheven, in artikel 2, worden twee plaatsen van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Anna en Catharina, te Gent, naar twee plaatsen van onderpastoor bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Gent, overgedragen, en, in artikel 3, een plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Anna en Catharina, te Gent, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Nazareth, overgedragen.

Het koninklijk besluit van 14 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 468.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie m type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen sluiten tot opheffing van de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Anna en Catharina, te Gent, en tot overdracht van de plaats van onderpastoor ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Anna en Catharina, te Gent, naar een plaats van onderpastoor bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, te Nazareth, wordt opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^