Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Money Tree" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree&q - van de verkoop van d

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019042263
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042263

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Money Tree" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, houdende ontbinding en vereffening van het Fonds voor Best type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het s type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medi type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 14/11/2014 numac 2014205242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals gewijzigd, wordt meegedeeld dat de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 436 op 10 november 2019 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummer is vastgesteld op 10 november 2020.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^