Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbar - van de verkoop van de bil

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019042265
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042265

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011736 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Black Pearl", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten, wordt meegedeeld dat voor de loterij met biljetten "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro", de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten "Monopoly 2 euro" die behoren tot spelnummer 0622 en van de biljetten "Monopoly 5 euro" die behoren tot spelnummer 0632 op 10 november 2019 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummers is vastgesteld op 10 november 2020.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^