Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt met ingang van 4 september 2019 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone MONS/ QUEVY verleend aan de heer

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019042296
pub.
07/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042296

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019015164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019030979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitker type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22, § 1, vierde lid, van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2019 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales e type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042290 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten, wordt met ingang van 4 september 2019 eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone MONS/ QUEVY verleend aan de heer Marc GARIN.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^