Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt het mandaat van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de heer Jan MORRE, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2019 beëindigd.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202151
pub.
02/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202151

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels v type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012051 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan sluiten wordt het mandaat van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de heer Jan MORRE, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2019 beëindigd.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^