Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 augustus 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf 1 augustus 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- (...) I. Regeling voor werkn

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203634
pub.
12/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203634

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 augustus 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 augustus 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens koninklijk Besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019). 1. Invaliditeit Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend voor 1 oktober 1974: - met gezinslast .. . . . 56,77 EUR - zonder gezinslast . . . . . 37,99 EUR b) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 december 2002 : - met gezinslast .. . . . 89,87 EUR - alleenstaande . . . . . 76,05 EUR - samenwonende . . . . . 55,31 EUR c) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 : .Invalide voor 1 januari 2005 - met gezinslast . . . . . 88,11 EUR - alleenstaande . . . . . 74,56 EUR - samenwonende . . . . . 54,22 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 - met gezinslast . . . . . 89,87 EUR - alleenstaande . . . . . 76,05 EUR - samenwonende . . . . . 55,31 EUR d) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 : .Invalide voor 1 januari 2007 - met gezinslast . . . . . 89,87 EUR - alleenstaande . . . . . 76,05 EUR - samenwonende . . . . . 55,31 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR e) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 : .Invalide voor 1 januari 2009 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010(1) - met gezinslast . . . . . 91,50 EUR - alleenstaande . . . . . 77,42 EUR - samenwonende . . . . . 56,31 EUR f) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 : .Invalide voor 1 januari 2009(2) - met gezinslast . . . . . 90,05 EUR - alleenstaande . . . . . 76,20 EUR - samenwonende . . . . . 55,42 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR g) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 : .Invalide voor 1 januari 2011 - met gezinslast . . . . . 90,77 EUR - alleenstaande . . . . . 76,81 EUR - samenwonende . . . . . 55,86 EUR . Invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011(1) - met gezinslast . . . . . 91,41 EUR - alleenstaande . . . . . 77,35,EUR - samenwonende . . . . . 56,25 EUR 2. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . .

Loontrekkenden . . . . . 23,40 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (forfaitaire dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (B.S. 24.05.2019). 1. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden .. . . . 23,40 EUR


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^