Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 en met ingang van 1 augustus 2020 wordt aan de heer Jean DEWIT, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché - (...) Het is de heer Jean DEWIT

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020015401
pub.
01/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015401

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervolle ontslagen (oppensioenstellingen ) Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020042375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende zeevarenden type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad sluiten en met ingang van 1 augustus 2020 wordt aan de heer Jean DEWIT, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché - klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het is de heer Jean DEWIT vergund op 1 augustus 2020 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 21/08/2020 numac 2020042682 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod sluiten en met ingang van 1 juli 2020 wordt aan de heer Jorg LEENAARDS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal - klasse A4, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het is de heer Jorg LEENAARDS vergund op 1 juli 2020 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^