Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Tom DEWOLF, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij FOD Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taal Overee

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015533
pub.
23/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015533

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de ver sluiten, wordt de heer Tom DEWOLF, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij FOD Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juni 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^