Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer Jelle VANDERHAEGHE, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met Overee

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020020358
pub.
24/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020358

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector sluiten, wordt de heer Jelle VANDERHAEGHE, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 december 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^