Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Elektrische verbindingen. - Verklaringen van openbaar nut. - Index : 9.EE/235/80896 Bij het koninklijk besluit van 26 januari 2020 wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan Elia Asset nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met index: 9.EE/2

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020030014
pub.
10/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische verbindingen. - Verklaringen van openbaar nut. - Index : 9.EE/235/80896 Bij het koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedische technologieën. - Erratum type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart sluiten wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan Elia Asset nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met index: 9.EE/235/80896 voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse kabelverbinding op een spanning van 150 kV tussen het hoogspanningsstation Malderen en het transitiestation te Leest, boven of onder private gronden, over een lengte van 13,5 kilometer, op het grondgebied van de gemeenten Londerzeel, Puurs, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en de stad Mechelen.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^