Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt mevrouw Martine INDOT ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeer Overeenkomst

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020031358
pub.
01/10/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031358

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Aanstelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstali type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042624 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ZorGGroep Zin ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042622 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" sluiten, wordt mevrouw Martine INDOT ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid" bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, voor een periode van zes jaar, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 januari 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^