Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 2922 van 29 november 2019 : **** geneesheer generaal-majoor ****. ****, op 1 januari 2020, ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt **** **** ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020040134
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-02-11 **** : 2020040134

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2922 van 29 november 2019 : **** geneesheer generaal-majoor ****. ****, op 1 januari 2020, ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt toegelaten de titel van Ere-Vleugeladjudant van de Koning te dragen Wordt kapitein-ter-zee ****. ****, op 5 juni 2017 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de **** **** ****.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^