Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijzigd door het koninklijk besluit v 1

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020040212
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040212

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Mobiliteit en Verkeersveiligheid


Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 maart 2006 betreffende het rijbewijs, heeft de Minister van Mobiliteit volgende erkenning erkend:

1.

Erkenningsnummer van de instelling die instaat voor de geneeskundige en psychologische onderzoeken i.k.v. het herstel van het recht tot sturen

2.

Erkenningsdatum

3.

Adres

4.

Commerciële benaming

1.

Numéro d'agrément de l'institution organisant les examens médicaux et psychologiques dans le cadre de la réintégration dans le droit de conduire

2.

Date de l'agrément

3.

Adresse

4.

Dénomination commerciale

VDI 0013

14/01/2020

Peperstraat 50, 9550 Herzele

Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.

VDI 0013-01

2.

14/01/2020

3.

Stationssplein 7E, 9100 Sint-Niklaas

4.

Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)

1.

VDI 0013-02

2.

14/01/2020

3.

Borsbeeksebrug 34, 2600 Berchem

4.

Centrum voor medisch en psychologisch herstelonderzoek (CMPH)


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^