Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, wordt de heer Frederic Eggermont, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2021 het mandaat uit te oefenen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020040623
pub.
18/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040623

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twaalf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040629 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen met als doel de vervanging van het vignet 705 door een elektronisch signaal type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter, van een effectief lid en van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie en benoeming van de voorzitster en van twee effectieve leden van de Raad van Bestuur van type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020201135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 16/03/2020 numac 2020040608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie sluiten, wordt de heer Frederic Eggermont, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2021 het mandaat uit te oefenen van tijdelijk docent met een deeltijdse opdracht aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel belast met de bijkomende opdracht "Coördinatie seminarie" (10 %).


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^