Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 22 april 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Kroonorde Ridder Mevr. RAEMDONCK Carine, Mathilde, Jozeph Directrice van het Rusthuis bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzi Léopoldsorde Ridde

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020040990
pub.
04/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040990

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019041101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2012 tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019201758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels v type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de voor rekening van de informatieplichtigen jegens het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contacten tussenkomende instellingen moeten voldoen om toegang te hebben tot het Ri type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers en -traine sluiten zijn de volgende decoraties verleend : Kroonorde Ridder Mevr. RAEMDONCK Carine, Mathilde, Jozeph Directrice van het Rusthuis bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren (8 april 2012) Léopoldsorde Ridder Mevr. ALDERWEIRELDT Carine, Rose, Marcelle Directeur Human Ressources bij het gemeentebestuur van Oudergem (8 april 2009) Orde van Leopold II Officier de heer PREVOST Frederick, Guy, Georges, Henri, Daniel Ontvanger bij het gemeentebestuur van Oudergem (8 april 2011) Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^