Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Sint-****-****, om haar naam in die van « ****(...) Bij koninklijk ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041469
pub.
17/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-06-17 **** : 2020041469

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (Verenigd Koninkrijk), om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee sluiten, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****), om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee sluiten, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om hun naam in die van « **** **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 29 februari 2020, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wordt machtiging verleend om hun naam te vervangen door die van "****".


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^