Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3071 van 2 juni 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaa

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020041771
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041771

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3071 van 2 juni 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door apotheker-kapitein L. Remy, aanvaard op 1 mei 2020.

Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveofficieren in zijn vakrichting.

Voor verdere bevordering neemt zij anciënniteitsrang als apotheker-kapitein van het reservekader op 28 december 2014.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^