Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt de heer Carrol TANGE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider b Overeenkom

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020042829
pub.
16/09/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042829

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020; b) de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020041683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de darmsli type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 novemb type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de mobiliteitsvergoeding sluiten wordt de heer Carrol TANGE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 november 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^