Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, zijn naam in die van « ****(...) Bij koninklijk besluit van

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043251
pub.
02/10/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-10-02 **** : 2020043251

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020202998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabiliteit in de arbeids type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042629 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende veertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, au type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor wa sluiten, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, zijn naam in die van «*****» te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020202998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042623 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020042620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de afwezigheid wegens corona-ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabiliteit in de arbeids type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042629 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat van België te Johannesburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020042617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende veertiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, au type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 06/08/2020 numac 2020203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor wa sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****-****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, zijn naam in die van «*****» te veranderen.


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^