Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt de heer Schkoda Dimitri, administratief deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Bij kon

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2020200244
pub.
04/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200244

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020200055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt de heer Schkoda Dimitri, administratief deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorder, door overgang naar het hogere niveau, tot de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (Frans taalkader).

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020200055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt Mevr. De Rycke Veerle, financieel deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (Nederlands taalkader).

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020200055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2020, wordt Mevr. Michalski Anja, administratief deskundige bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister (Nederlands taalkader).

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020201109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedische technologieën. - Erratum type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Orthopedische technologieën sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Bouckaert Joris, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst, bevorderd, door verhoging in klasse, tot de klasse A2 met titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst (Nederlands taalkader).

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 06/02/2020 numac 2020040218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020201109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedische technologieën. - Erratum type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Orthopedische technologieën sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Geens Yves, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst, bevorderd, door verhoging in klasse, tot de klasse A2 met titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst (Nederlands taalkader).

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^