Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt aan de heer GIELISSEN Rodolphe op het einde van de maand februari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belanghe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020205462
pub.
12/01/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205462

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten, wordt aan de heer GIELISSEN Rodolphe op het einde van de maand februari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^