Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carriere hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021 en met ingang van 1 september 2020 wordt aan mevrouw Marie-Anne CERPENTIER, eervol ontslag verleend uit haar functies van attach(...) Het is mevrouw Marie-Anne

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021030363
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030363

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carriere hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag (oppensioenstelling) Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten en met ingang van 1 september 2020 wordt aan mevrouw Marie-Anne CERPENTIER, eervol ontslag verleend uit haar functies van attaché - klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het is mevrouw Marie-Anne CERPENTIER vergund op 1 september 2020 haar aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Brussel, 17 februari 2021.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^