Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 3 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van " ****-**** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021030377
pub.
18/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2021-02-18 **** : 2021030377

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " ****-**** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****), om haar naam in die van " **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " Van **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****), om haar naam in die van " Berber » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van " **** **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van " **** **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van " **** **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van " **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om hun naam in die van " **** **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om hun naam in die van " **** » te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en mevrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om hun naam in die van " **** » te veranderen.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^