Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3361 van 2 februari 2021: Wordt apotheker-majoor ****. **** op 21 december 2020, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van apotheker luitenant-kolonel ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021030409
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2021-02-23 **** : 2021030409

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3361 van 2 februari 2021: Wordt apotheker-majoor ****. **** op 21 december 2020, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van apotheker luitenant-kolonel om het ambt van hoofd van **** van **** **** te **** uit te oefenen.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^